Herinnering gekregen

U kunt mailen naar info@edelcollecties.com.
Vermeld in de e-mail:

 • waarom u denkt dat het een verkeerde herinnering is
 • het factuurnummer
 • uw klantnummer

U krijgt binnen drie werkdagen een reactie.

Hebt u minder dan een week geleden betaald? Dan kan het zijn dat uw betaling en de herinnering elkaar gekruist hebben.

Hebt u meer dan een week geleden betaald? Stuur een e-mail naar info@edelcollecties.com met:

 • een kopie van het bankafschrift waarop uw betaling staat
 • het factuurnummer
 • uw klantnummer

U krijgt binnen drie werkdagen een reactie.

Vraag een kopie van de factuur op als u die nooit ontvangen hebt. Stuur daarvoor een e-mail naar info@edelcollecties.com.
Vermeld in de e-mail:

 • uw naam
 • adres
 • het klant- en factuurnummer
 • uw naam

Edel Collecties stuurt u de kopie het liefst per mail. Als u de kopie liever per post ontvangt, geef dat dan aan in uw e-mail.

Verhuisd?
Bent u onlangs verhuisd? Dan kan het zijn dat de factuur naar uw oude adres is gestuurd. Hebt u de adreswijziging nog niet doorgegeven, mail dan uw nieuwe adres naar info@edelcollecties.com.

Hebt u minder dan een week geleden de levering retour gestuurd? Dan kan het zijn dat de retourlevering en de herinnering elkaar gekruist hebben.

Hebt u meer dan een week geleden betaald? Stuur een e-mail naar info@edelcollecties.com met:

 • de datum wanneer u de levering retour hebt gestuurd
 • Eventueel een bewijs van afgifte
 • het factuurnummer
 • uw klantnummer

U krijgt binnen drie werkdagen een reactie.

U kunt mailen naar info@edelcollecties.com.
Vermeld in de e-mail:

 • waarom u het niet eens bent met de herinnering
 • het factuurnummer
 • uw klantnummer

U krijgt binnen drie werkdagen een reactie.